«I TMS finner du ferdigdefinerte maler for rutiner og prosedyrer. Du kan enkelt opprette maler tilpasset din organisasjon.»

TMS Vedlikehold

TMS gir deg oversikt over alle regelmessige, planlagte oppgaver. Dokumentasjon av oppgavene utføres i TMS og gir en ryddig oversikt med alt samlet på et sted.

Dagens IT-løsninger blir stadig mer komplekse samtidig som krav til tilgjengelighet og stabilitet øker. For å imøtekomme kravene er det behov for rutiner og prosedyrer som ivaretar en stabil og sikker driftsituasjon. Det holder ikke å etablere et rammeverk med rutiner og prosedyrer dersom ikke disse blir utført. TMS gjør det enkelt å følge opp at alle oppgaver, rutinene og prosedyrene blir utført på en tilfredsstillende måte.

TMS Systemkart

Ferdigdefinerte rutiner og prosedyrer

  • I TMS finner du ferdigdefinerte maler for rutiner og prosedyrer.
  • Du kan enkelt opprette maler tilpasset din organisasjon.
  • Du kan knytte rutinene mot objekter og tildele ansvarlig ressurs, samt schedulere hvor ofte rutiner skal kjøres.