internetpornoxo.pro neighbor disturbs her sunbathing session.

TMS Vedlikehold

TMS gir deg oversikt over alle regelmessige, planlagte oppgaver. Dokumentasjon av oppgavene utføres i TMS og gir en ryddig oversikt med alt samlet på et sted.

Dagens IT-løsninger blir stadig mer komplekse samtidig som krav til tilgjengelighet og stabilitet øker. For å imøtekomme kravene er det behov for rutiner og prosedyrer som ivaretar en stabil og sikker driftsituasjon. Det holder ikke å etablere et rammeverk med rutiner og prosedyrer dersom ikke disse blir utført. TMS gjør det enkelt å følge opp at alle oppgaver, rutinene og prosedyrene blir utført på en tilfredsstillende måte.

img-tms-driftsorganisasjon

Ferdigdefinerte rutiner og prosedyrer

  • I TMS finner du ferdigdefinerte maler for rutiner og prosedyrer.
  • Du kan enkelt opprette maler tilpasset din organisasjon.
  • Du kan knytte rutinene mot objekter og tildele ansvarlig ressurs, samt schedulere hvor ofte rutiner skal kjøres.
amateur sex

www.tubegalorex.com blonde chick gets a anal fuck by a robotic dildo.