internetpornoxo.pro neighbor disturbs her sunbathing session.

Bruker portal

Self-service er en svært viktig del av et Service Management verktøy.

Sluttbrukerportalen i TMS kan enkelt tilpasses for hver kunde med egne logoer farger osv.

  • Sluttbruker kan melde inn saker, se oversikt over sine og andres saker samt driftsmeldinger fra IT-avdelingen.
  • De kan søke etter løsninger i FAQ(OSS) og fylle ut bestillinger som sendes inn til IT-avdelingen.
  • Bestillingene kan settes opp med arbeidsflyt for godkjenning slik at de blir godkjent av nærmeste leder før de går inn til IT-avdelingen.
  • TMS sluttbrukerportal kan også integreres i eksisterende intranettløsninger eller i Sharepoint.
  • TMS Sluttbrukerportal kan enkelt settes opp med single-sign-on.
  • Kunden kan velge mellom ADFS/SAML 2.0 og TMS Single Sign On for å gjøre det så enkelt og sikkert for sluttbrukeren som mulig.
amateur sex

www.tubegalorex.com blonde chick gets a anal fuck by a robotic dildo.